mgr Grażyna Leszczyńska

 

koordynator medyczny, naczelna pielęgniarka

  • z wykształcenia magister pielęgniarstwa,
  • od 2010 roku pełni funkcję koordynatora medycznego oraz naczelnej pielęgniarki w Centrum Medycznym Angelius Provita,
  • przez 20 lat (1989-2009) była związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 5 ŚUM w Katowicach, gdzie zajmowała różne stanowiska,
  • przez 12 lat (1997-2009) zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora SPSK nr 5 w Katowicach oraz Naczelnej Pielęgniarki. W tym czasie była odpowiedzialna zarówno za organizację pracy zatrudnionych w szpitalu pielęgniarek, jak i kwestie związane z kontraktowaniem usług medycznych i ich rozliczeniem,
  • współpracowała z Medycznym Studium Zawodowym jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
  • w latach 2009-2012 Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Statystyki Medycznej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Aniołów Stróżów w Katowicach.
  • ukończyła szereg kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa, administracji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, akredytacji, organizowanych między innymi przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Monitorowania Jakości,
  • posiada certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Audytora Wewnętrznego wg ISO 9001, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu “Akredytacja – standardy akredytacyjne”.

Przewiń do góry