invitro
formularz

Cennik

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.03.2022 r. w Provita Sp. z o.o. płatność za wykonane usługi medyczne jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem gotówki lub kart płatniczych, a forma płatności przelewem zostaje wycofana za wyjątkiem przedpłat uiszczanych przelewem, na poczet zabiegów operacyjnych w Angelius Szpital.

Konsultacje lekarskie

Wstępna konsultacja w niepłodności400 zł
Konsultacja w niepłodności – wizyta350 zł
Konsultacja w niepłodności – krótka wizyta (monitorowanie cyklu, stymulacja hormonalna)180 zł

Procedury In Vitro

IMSI (laboratorium) 5 800 zł
IVF (laboratorium)4 800 zł
Punkcja jajników wraz z monitorowaniem cyklu1 800 zł
Punkcja jajników w laparoskopii wraz z monitorowaniem cyklu4 000 zł
Punkcja jajników do witryfikacji wraz z monitorowaniem cyklu1 800 zł
Transfer zarodków (embriotransfer)1 200 zł
Transfer zarodków rozmrożonych1 800 zł
Pobranie plemników z jądra (TESA) – znieczulenie miejscowe1 800 zł
Pobranie plemników z najądrza (PESA) – znieczulenie miejscowe1 800 zł
Assisted Hatching (nacięcie osłonki zarodka)600 zł
Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórkami jajowymi anonimowej dawczyni17 900 zł
Procedura dawstwa zarodka4 000 zł
Medium Embryo Glue400 zł

Inseminacje domaciczne

Inseminacja domaciczna AIH 900 zł
Inseminacja domaciczna AID1 500 zł
Inseminacja domaciczna AIH plus Fertile Chip1 600 zł

Witryfikacja, przechowywanie

Witryfikacja zarodków600 zł
Zamrożenie dodatkowych zarodków (w przypadku kiedy pacjentka po standardowych procedurach mrożenia domraża zarodki w innych kolejnych dobach)300 zł
Przechowywanie zwitryfikowanych zarodków (1 rok)500 zł
Witryfikacja oocytów600 zł
Przechowywanie zamrozonych oocytów przez 1 rok500 zł
Przechowywanie zwitryfikowanych oocytów (1 rok)500 zł
Przechowywanie zamrożonego nasienia (1 rok)400 zł
Domrażanie nasienia200 zł
Zamrożenie nasienia i przechowywanie przez 1 rok500 zł
Zamrożenie wycinków z jądra lub najądrza (do IMSI) + przechowywanie 1 rok600 zł
Przechowywanie zamrożonych wycinków jądra przez 1 rok400 zł

 Badanie nasienia

Podstawowe badanie nasienia85 zł
Kompletne badania nasienia (podstawowe badanie nasienia, test POXi, test eozynowy, MAR test, morfologia plemników)280 zł
Test POXi70 zł
Test eozynowy60 zł
MAR test IgG80 zł
Morfologia plemników70 zł
Posiew nasienia60 zł
Pakiet fragmentacja DNA plemników +Test HBA500 zł
Badanie nasienia – Test HBA290 zł
Metoda selekcji plemników PICSI600 zł
Badanie obecności nasienia w moczu100 zł

 Badanie genetyczne zarodków

PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją 1 zarodek3 000 zł
PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją 2 zarodek5 500 zł
PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją 3 zarodek7 800 zł
PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją 4 zarodek9 900 zł
PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją 5 zarodek11 800 zł
PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją 6 zarodek12 600 zł
PGT-A (PGS) NGS wraz z biopsją  każdy kolejny2 000 zł

Cennik ważny od dn. 8.04.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym cennikiem: cennik usług.

Uwaga!

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD)1,81 (brutto)
Wysłanie dokumentacji pocztą9,00 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry