invitro
formularz

Cennik

Konsulatacje lekarskie

 Wstępna konsultacja w niepłodności300 zł
 Konsultacja w niepłodności – wizyta200 zł
 Konsultacja w niepłodności – krótka wizyta (monitorowanie cyklu, stymulacja hormonalna)100 zł

Procedury In Vitro

IMSI (laboratorium) 4 800 zł
IVF (laboratorium)4 000 zł
Punkcja jajników wraz z monitorowaniem cyklu1 000 zł
Punkcja jajników do procedury mrożenia oocytów800 zł
Transfer zarodków (embriotransfer)800 zł
Transfer zarodków rozmrożonych1 300 zł
Pobranie plemników z jądra (TESA)1 200 zł
Pobranie plemników z najądrza (PESA)1 200 zł
Assisted Hatching (nacięcie osłonki zarodka)500 zł
Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórkami jajowymi anonimowej dawczyni15 900 zł

Inseminacje domaciczne

Inseminacja domaciczna AIH 700 zł
Inseminacja domaciczna AID1 200 zł
Inseminacja domaciczna AIH plus Fertile Chip1 300 zł

Witryfikacja, przechowywanie

Witryfikacja zarodków500 zł
Przechowywanie zwitryfikowanych zarodków (1 rok)400 zł
Witryfikacja oocytów500 zł
Przechowywanie zwitryfikowanych oocytów (1 rok)400 zł
Przechowywanie zamrożonego nasienia (1 rok)300 zł
Zamrożenie nasienia i przechowywanie przez 1 rok400 zł
Zamrożenie wycinków z jądra + przechowywanie 1 rok500 zł
Przechowywanie zamrożonych wycinków jądra przez 1 rok300 zł

 Badanie nasienia

Podstawowe badanie nasienia65 zł
Kompletne badania nasienia (podstawowe badanie nasienia, test POX, test eozynowy, MAR test, morfologia plemników)240 zł
Test POX40 zł
Test eozynowy40 zł
MAR test65 zł
Morfologia plemników50 zł
Posiew nasienia50 zł
Pakiet fragmentacja DNA plemników +Test HBA450 zł

Uwaga!

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych1,81 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry