invitro
formularz

Cennik

Konsultacje lekarskie

Wstępna konsultacja w niepłodności 300 zł
Konsultacja w niepłodności – wizyta 250 zł
Konsultacja w niepłodności – krótka wizyta (monitorowanie cyklu, stymulacja hormonalna) 150 zł

Procedury In Vitro

IMSI (laboratorium)  4 800 zł
IVF (laboratorium) 4 000 zł
Punkcja jajników wraz z monitorowaniem cyklu 1 500 zł
Punkcja jajników do procedury mrożenia oocytów 1 000 zł
Transfer zarodków (embriotransfer) 1 000 zł
Transfer zarodków rozmrożonych 1 500 zł
Pobranie plemników z jądra (TESA) 2 500 zł
Pobranie plemników z najądrza (MESA) 2 500 zł
Assisted Hatching (nacięcie osłonki zarodka) 500 zł
Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórkami jajowymi anonimowej dawczyni 15 900 zł

Inseminacje domaciczne

Inseminacja domaciczna AIH  700 zł
Inseminacja domaciczna AID 1 200 zł
Inseminacja domaciczna AIH plus Fertile Chip 1 300 zł

Witryfikacja, przechowywanie

Witryfikacja zarodków 500 zł
Zamrożenie dodatkowych zarodków (w przypadku kiedy pacjentka po standardowych procedurach mrożenia domraża zarodki w innych kolejnych dobach) 250 zł
Przechowywanie zwitryfikowanych zarodków (1 rok) 400 zł
Witryfikacja oocytów 500 zł
Przechowywanie zwitryfikowanych oocytów (1 rok) 400 zł
Przechowywanie zamrożonego nasienia (1 rok) 300 zł
Zamrożenie nasienia i przechowywanie przez 1 rok 400 zł
Zamrożenie wycinków z jądra + przechowywanie 1 rok 500 zł
Przechowywanie zamrożonych wycinków jądra przez 1 rok 300 zł

 Badanie nasienia

Podstawowe badanie nasienia 65 zł
Kompletne badania nasienia (podstawowe badanie nasienia, test POX, test eozynowy, MAR test, morfologia plemników) 240 zł
Test POX 40 zł
Test eozynowy 40 zł
MAR test 65 zł
Morfologia plemników 50 zł
Posiew nasienia 60 zł
Pakiet fragmentacja DNA plemników +Test HBA 450 zł

Cennik ważny od dn. 3.11.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym cennikiem: cennik usług.

Uwaga!

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej 0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD) 1,81 (brutto)
Wysłanie dokumentacji pocztą 7,00 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry